Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

GL systém

GL Systém GL Systém GL Systém GL Systém GL Systém GL Systém GL Systém
GL systém je ucelená technológia, s využitím efektívnych pôdnych mikroorganizmov, ktorá bola vyvíjaná, optimalizová a skúšaná odborníkmi z rôznych oblastí.
GL systém je unikátny systém využitia efektívnych pôdnych mikroorganizmov a pestovaných plodín za účelom zvýšenia ekologizácie rastlinnej výroby, ako aj zlepšenia fyzikálnych a biologických vlastností pôdy pri celkovom znížení, prípadne úplnom vylúčení aplikácie chemických prípravkov.
GL systém je ucelená technológia, ktorá pozostáva z:

1. Úvodnej pôdnej analýzy

Úvodná pôdna analýza nám napovie o fyzikálnych, chemických a biologických vlastnostiach pôdy, jej predchádzajúcom využívaní a rovnako nás nasmeruje, aký prístup zvoliť a aké mechanizmy použiť. Tieto rozbory poskytujeme bezodplatne a po použití GL systému sú nápomocné pre porovnanie východiskového stavu a stavu po jeho použití.

2. Prípravkov obsahujúcich efektívne pôdne mikroorganizmy

Azo GL produkt (Azotobacter a Bacillus)

AzoGL obsahuje efektívne mikroorganizmy fixujúce atmosférický dusík. S vysokou účinnosťou ho premieňajú na formy sorbované v pôde, ktoré sú prijateľné pre rastliny počas celého vegetačného cyklu. V porovnaní s anorganickými dusíkatými hnojivami u týchto foriem nedochádza k vymývaniu do podzemných vôd. Preparát dopĺňajú mikroorganizmy, ktoré sprístupňujú fosfor. Mikroorganizmy v AzoGL produkte sú schopné premeniť až 40 kg fosforu na hektár do foriem, ktoré sú pre rastliny prijateľné. Ďalším benefitom efektívnych mikroorganizmov je ich schopnosť kolonizovať koreňový systém, čím posilňujú odolnosť rastlín voči chorobám, podporujú jeho rast a v konečnom dôsledku aj zvyšujú absorpčnú plochu pre živiny.

CelluloGL (Cellulomonas, Azospirilum a Bacillus)

CelluloGL je prípravok obsahujúci mikroorganizmy Cellulomonas schopné rýchlo a efektívne rozkladať pozberové zvyšky, doplnený efektívnymi mikroorganizmami, ktoré fixujú vzdušný dusík v rôznych podmienkach. Zloženie prípravku vychádza z bežnej praxe, kde sa využíva aplikácia anorganických dusíkatých hnojív na slamu pri zapracovaní do pôdy. Účelom dusíkatého hnojenia je nahradiť dusík spotrebovaný celulolytickými mikroorganizmami pri rozklade rastlinných zvyškov. Ekologický prípravok CelluloGL zabezpečuje dodanie celulolytických mikroorganizmov s odskúšanou účinnosťou a mikroorganizmov obohacujúcich pôdu o dusík. Eliminuje sa tým potreba pridania anorganického hnojenia a dusík zostáva naďalej prístupný pre rastliny. Aplikácia CelluloGL sa odporúča aj pri zaorávaní maštaľného hnoja, prípadne iných organických hnojív, u ktorých hrozí vznik dusíkatej depresie v priebehu mineralizácie organickej hmoty.

3. Aplikátorov na pôdne efektívne mikroorganizmy

Aplikátor na pôdne efektívne mikroorganizmy Aplikátor na pôdne efektívne mikroorganizmy
Prípravky sa aplikujú priamo pri sejbe kukurice, slnečnice, cukrovej repy, prípadne iných poľnohospodárskych plodín (AzoGL produkt) alebo na pozberové zvyšky (CelluloGL) pomocou aplikátorov na pôdne efektívne mikroorganizmy.

4. Pásových aplikátorov na sejačky a plečky

Pásový aplikátor na sejačky a plečky Pásový aplikátor na sejačky a plečky
ktoré umožňujú znížiť množstvo chemických preparátov, čo prináša ekonomický, ako aj ekologický benefit. Tieto prístroje sme vyvinuli na súčasnú aplikáciu pesticídov a priemyselných hnojív v spojení s kultivačnými úkonmi. Aplikácia pesticídov priamo na rastliny môže oproti plošnému postreku ušetriť až 70 % nákladov na chemické preparáty. Používajú sa nižšie množstvá prípravkov (1/3 v porovnaní s plošnou aplikáciou) vďaka bočnej tzv. podlistovej aplikácii (rozsah cca 15-25 cm), pričom nedochádza k zasiahnutiu rastového vrcholu ošetrovaných rastlín a celý proces sa stáva šetrnejším. Skracuje sa aj časový interval potrebný na regeneráciu rastlín po chemickom ošetrení. Plečka zároveň mechanicky narušuje buriny mimo riadka.

5. Inteligentného podryváka, alebo tiež GL Systém 3000

Inteligentný podryvák, alebo tiež GL Systém 3000 Inteligentný podryvák, alebo tiež GL Systém 3000 Inteligentný podryvák, alebo tiež GL Systém 3000
je určený na špeciálnu prípravu pôdy pomocou podrývacieho dlátového mechanizmu až do hĺbky 60 cm. Pôda sa pri podrývaní nedostáva na povrch a ani sa nemieša s ornicovou vrstvou. Súčasťou systému je automatický penetrometer, ktorý meria, kde sa nachádza zhutnená pôdna vrstva a podrývací systém ju narušuje, čím sa zlepšujú fyzikálne parametre pôdy. Súčasne prevádza podmietku strniska s aplikáciou efektívnych mikroorganizmov na rozklad slamy. Tak dochádza k zlepšeniu biologických vlastností pôdy. Stroj je schopný zároveň aplikovať efektívne mikroorganizmy až do hĺbky 60 cm. Okrem spomenutých úprav pôdy je počas jedného pojazdu možná aj aplikácia priemyselných hnojív (P, K) vertikálne do hĺbky cca 25 cm a 30 cm. Celú rozdrobenú vrstvu uzatvárajú ťažké Cambridgeské valce.

Prínosy GL systému

 • Nezaťažuje životné prostredie.
 • Zníženie (resp. úplné obmedzenie) aplikácie dusíkatých priemyselných hnojív.
 • Podpora užitočných pôdnych mikroorganizmov, vnesenie života do hlbších vrstiev pôdy.
 • Zlepšenie vzdušného a vodného manažmentu pôdy.
 • Úspora pohonných hmôt pri obrábaní pôdy
 • Úspora chemických prípravkov v kukurici a v slnečnici až o 70 %
 • Celková úspora nákladov 100 až 150 Eur na hektár. (2014)

Preukázateľné benefity technológie

Mám otázky k produktu

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súhlas (Prijať všetko) s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je napr. správanie pri prehliadaní alebo sledovanie návštevnosti našej stránky. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie. Ako používame cookies

Prijať všetkoĎalšie možnostiUložiť nastavenia

Ďalšie možnosti

 • Technické (funkčné)

  Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala.

 • Štatistické (analytické)

  Používajú sa výlučne na štatistické účely, napr. na sledovanie návštevnosti našej stránky.

 • Marketingové

  Používajú sa na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné pre jednotlivých užívateľov.